Work Illustration

Straatwerk

De Wijkse Kei heeft ervaring met kleine en grootschalige projecten, zoals het bestraten van tuinen, pleinen, wegen, woonerven en industrieterreinen.

Hierbij houden we rekening met de ondergrond en belasting van het straatwerk.

Vraag naar straatwerk

Project in Den Haag: Straatwerk

Work Illustration Work Illustration